AMD i IBM nawiązują współpracę w kwestii bezpieczeństwa

AMD i IBM nawiązują współpracę w kwestii bezpieczeństwa

AMD i IBM ogłosiły dziś nawiązanie ze sobą wieloletniej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa danych oraz bezpiecznego przetwarzania danych w chmurze. Bezpieczeństwo danych w przypadku przetwarzania w chmurze koncentruje się wokół trzech podobszarów: kiedy dane są przechowywane, kiedy są przesyłane i kiedy są przetwarzane. Zdaniem AMD i IBM be…

Powered by WPeMatico

Comments are closed.